Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.taraflar

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde akdedilmiştir. Aralık

'ALICI' ; (sözleşmede bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır)


'SATICI'; (sözleşmede bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)

SELiMZADEM GIDA TARIM VE DIŞ TiCARET LIMİTED ŞİRKETi 

iŞ YERİ ADRESÌ:
MASLAK MAH. AOS 55. SK 42 MASLAK B BLOK NO 4 iÇ KAPI
NO: 542 SARIYER/ ISTANBUL


Alıcı, sözleşme konusu sözleşmeyi kabul etmekle, sipariş bedelinin ve vergiler gibi her türlü kargo ücretinin altında olması halinde siparişi onaylamaktadır. bu konuda belirtilen ek ücretlerin ödenmesi yükümlülüğünü bildirir ve kabul eder.

2.tanımlar

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı şartlar, bunlara karşı yazılı açıklamaları ifade edecektir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

YASA: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RESMİ GAZETE: 27.11.2014/29188)

HİZMET : Herhangi bir tüketicinin konusu bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılması taahhüt edilen malın temini dışında işlem yapan,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal arz eden veya onlar adına veya hesabına hareket eden şirketi, mal sunmak,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, SİTE

: SATICININ internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN : Ürün veya hizmeti www.wparis.com.tr SATICI'ya ait internet sitesi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI,

SÖZLEŞME : SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmenin Deşifresi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.konu

İşbu Sözleşme, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler, ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği.

Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılıp değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

SELiMZADEM GIDA TARIM VE DIŞ TiCARET LIMİTED ŞİRKETi 
iŞ YERİ ADRESÌ:
MASLAK MAH. AOS 55. SK 42 MASLAK B BLOK NO 4 iÇ KAPI
NO: 542 SARIYER/ ISTANBUL
Telefon:+90 545 231 55 09
Email: info@wparis.com.tr


5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi
Adresi
Telefon Faks
E-posta
/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı

Adres
Telefonu Faks E
-posta
/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / ÜRÜN BİLGİLERİ

1. Malın temel nitelikleri / Ürünler / Ürünler / Hizmetler (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, miktarı) SATICI'ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kampanya satıcı tarafından düzenlendiyse ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılıp değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.Ürün Açıklama

Adet

Birim Fiyat Ara

Toplam Ara
(KDV Dahil)

Kargo TutarıToplam :

Ödeme Şekli ve Takvimi Teslimat Adresi Teslim Edilecek Kişi Fatura

Adresi Sipariş Tarihi Teslim Tarihi Teslim Tarihi Teslim Şekli

7.4. Ürünün kargo bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks E-posta
/kullanıcı adı Fatura teslimatı : Fatura, siparişin teslim edileceği
tarihte sipariş ile birlikte fatura adresine gönderilir . 9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. muhatabın; Satıcı tarafından mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce elektronik ortamda doğrulamak amacıyla ön bilgilerin, alıcının veya sipariş üzerindeki ürünlerin temel özellikleri için gerekli olan vergiler dahil olmak üzere ürün fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerinin edinilmiş olduğu kabul edilir. doğru ve eksiksiz olarak.

9.2. Sözleşme konusu her ürün, ALICI'nın yerleşim yerine olan uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler bölümünde belirtilen süre içinde ALICI'ya veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. 30 günlük yasal süreyi geçmemesi. Bu süre içinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi halinde ALICI'nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünü, uygun niteliklere uygun şekilde eksiksiz ve varsa garanti belgelerini, kullanım kılavuzlarını teslim etmekle yükümlü olduğu iş için esas teşkil eden bilgi ve belgeleri, sizin ayıp dediğiniz gibi, gereklere uygun olarak teslim etmelidir. mevzuata sağlam, dürüstlük ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde standartlara uygun olarak yükseltmeyi gerçekleştirmek ve işlerin yürütülmesi sırasında hizmet kalitesini yüksek tutarak gerekli özen ve dikkati göstermek, basiretli ve öngörülü hareket etmek kabul edilmektedir.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya bilgi vermek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. Satıcı, ürün veya hizmetin imkansız olarak yerine getirilmemesi halinde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildirir, 14 günlük süre içinde ise bedelinin tamamını iade eder. alıcı bunu kabul etmeyi taahhüt eder.

9.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde SATICI'nın teslim yükümlülüğünü yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. sözleşmeli ürün sona erecektir.

9.7. ALICI, sözleşme konusu ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız yere kullanılması sonucunda, sözleşme konusu ürünün ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI'yı kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme konusu ürünü ALICI'ya veya ALICI'nın gösterdiği kişi ve/veya kuruluşa teslim etmesi durumunda ALICI, sözleşme konusu ürünü 3 gün içinde kargo ücreti SATICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade eder.

9.8. Satıcı tarafların kontrolü dışında, öngörülemeyen ve tarafların borçlarının yerine getirilmesini engelleyen ve/veya geciktirici gibi mücbir sebeplerin oluşması nedeniyle sözleşme konusu ürünü alıcıya bildireceği süre içinde teslim etmezse kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, ayrıca siparişin iptalini, sözleşme konusu ürünün varsa muadili ile değiştirilmesini ve/veya engelleyici durum ortadan kalkana kadar teslimat süresinin ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakkına sahiptir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, ALICI'nın nakit olarak yaptığı ödemelerde ürün bedeli 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ALICI tarafından siparişin iptal edilmesinden itibaren 14 gün içinde ürün bedeli ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, satıcı, kredi kartı ile iade edilecek tutarın alıcının hesabına yansıması için banka tarafından işlem ortalama 2 ila 3 hafta içinde alıcıların iadesinden sonra bankada bulabileceğiniz bu tutarın yansıması tamamen ilgili olduğundan Alıcı, işlemin gerçekleştirileceği hesap bankasına, olası gecikmelerden satıcıyı sorumlu tutamayacağınızı kabul etmeyi taahhüt eder.

9.9. SATICI, adresi, elektronik posta adresi, sabit ve cep telefonu hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden ALICI ile mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer iletişim, pazarlama, bildirim ve sair amaçlarla iletişime geçme hakkına sahiptir. ALICI tarafından sitedeki kayıt formunda belirtilmiş veya daha sonra kendisi tarafından güncellenmiştir. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Mal/Hizmet'in tesliminden sonra özenle koruma görevi ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. Siparişiniz sırasında kredi kartı hamilinin kullanılmış olması, alıcının aynı kişi olmaması veya ürünün alıcıya tesliminden önce, sipariş ile ilgili olarak satıcının güvenlik açığı tespiti için kullandığı kredi kartına ilişkin, kredi kartı hamilinin kimlik ve siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresinde yer alan banka veya kart hamili, kredi kartı sahibi makaleyi alıcıdan talep edebilir. ALICI, talebe konu bilgi/belgeleri temin edene kadar sipariş bir süreliğine dondurulacak olup, yukarıda belirtilen taleplerinin 24 Temmuz saat içinde karşılanmaması halinde SATICI'nın siparişi iptal etme hakkı saklıdır.

9.12. ALICI, SATICI'nın siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle SATICI'nın uğrayacağı her türlü zararı derhal, nakden ve peşinen tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. SATICI'nın ilk bildirimi üzerine.